"Det är något visst med företag som börjar i mindre skala och växer av egen kraft"

Miljöpolicy

Grön Telekom arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan. Vår miljöpolicy utgår ifrån insikten att jordens resurser är begränsade och om vi fortsätter att exploatera planeten på samma sätt som idag kommer ekosystemet att kollapsa.

Grön Telekom skall löpande sträva efter att miljöpåverkan minskas genom medvetna val och vi ska:

 • Informera och utbilda så många som möjligt inom organisationen i miljöarbetet.
 • Eftersträva samarbete och utbyten med miljöaktörer.
 • Ta hänsyn till miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners, och eftersträva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda.
 • Sträva efter att minimera våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.
 • Spara energi och använda oss av förnyelsebara energikällor när så är möjligt, samt minimera avfall.
 • Anpassa oss efter tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter, liksom övriga miljökrav.
 • Sträva efter att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt for alla anställda i företaget.
 • Planera arbetsresor på bästa sätt för miljön.
 • Löpande utvärdera och förbättra vårt miljöarbete genom ett strukturerat och planerat arbete.
 • Alltid kompensera våra pappersbaserade utskick med trädplantering.
 • Arbeta tillsammans för att ständigt förbättra vårt arbete med miljö.

Kontinuerlig förbättring, miljöarbetet handlar om små och stora åtgärder:

 • Vår personal utbildas.
 • Vi förbättrar vår avfallshantering.
 • Vi källsorterar.
 • Vi har minskat våra varutransporter.
 • Vi strävar efter att handla miljövänligt material till kontoret. Det innebär att vi kontrollerar innehållsförteckningar väldigt noga, ända ner till diskmedlet.
 • Vår frukt ska vara kravmärkt och kaffet är ekologiskt.
 • Vi försöker minska pappersanvändning genom att minimera utskrifter.
 • Vi ber alla leverantörer att sända sina fakturor på e-post istället för per brev.

Grön Telekoms miljöarbete ger även ringar på vattnet, vi ställer krav på våra leverantörer att vara miljömedvetna och att de ska erbjuda varor som är miljövänliga. Vi ser vår möjlighet att påverka och förbättra miljön, och för oss är det värt det, både ekonomiskt och moraliskt.