Sjunet - för offentlig sektor

Hem / Sjunet

Sjunet är en avancerad WAN-teknik som hjälper offentlig sektor att förbättra och optimera sin tekniska infrastruktur. Med hjälp av självförvaltningsfunktioner och programvara för överföring av data kommer Sjunet att aktivera en höghastighetsanslutning mellan sammankopplade nätverksställen. Genom att använda Sjunet kommer offentlig sektor att få tillgång till ett kostnadseffektivt och anpassningsbart system som är anpassat för organisationen.

Vad är Sjunet?

Sjunet är ett nätverk som används för att tillhandahålla bredbandsanslutningar till organisationer och institutioner inom offentlig sektor runt om i Sverige. Det är ett av de största nationella datornäten i landet och huvudsakligen används för att ansluta skolor, universitet, hälso- och sjukvårdsinstitutioner och offentliga byråer till datorer och nätverk runt om i landet.

Användning av Sjunet inom offentlig sektor (vård och omsorg)

Eftersom vård- och omsorgssektorn har höga krav angående tillgänglighet, stabilitet och hastighet för informationsförsörjningen, behövs en lösning som man kan lita på och som är tillgänglig när det krävs. Sjunet har skapats och anpassats för just dessa krav, där tillit och lätttillgänglighet är två av de viktigaste egenskaperna. För närvarande använder över 100 tjänster Sjunet, till exempel Nationell patientöversikt, Intygstjänster och Födelseanmälan. Dessutom krävs det att vissa typer av information kan transporteras i realtid, som medicinska videokonferenser, kliniska ronder och röntgenbilder.

Sjunet används av bland annat:

Beställ anslutning till Sjunet

Genom att ansluta sig till Sjunet via Global Connect kan organisationer dra nytta av Global Connects omfattande nätverksinfrastruktur och expertis inom säkerhet och nätverkstjänster.

Nedan följer några av de främsta fördelarna med att ansluta sig till Sjunet genom Global Connect:

  • Säkerhet: Sjunet är utformat för att vara en säker kommunikationsplattform som uppfyller höga säkerhetsstandarder. Genom att använda Global Connects tjänster för Sjunet kan organisationer vara säkra på att deras data och kommunikation är skyddade mot cyberattacker och andra hot.
  • Skalbarhet: Genom att ansluta sig till Sjunet via Global Connect kan organisationer dra nytta av en skalbar infrastruktur som kan anpassas efter deras specifika behov. Detta gör det möjligt för organisationer att växa och utvecklas utan att behöva oroa sig för att deras kommunikationsinfrastruktur inte kan hantera deras ökade verksamhet.
  • Tillförlitlighet: Global Connect är en erfaren telekomoperatör som erbjuder högkvalitativa nätverkstjänster. Genom att ansluta sig till Sjunet via Global Connect kan organisationer vara säkra på att deras kommunikation är tillförlitlig och snabb.
  • Support: Global Connect erbjuder support dygnet runt för organisationer som använder Sjunet. Detta innebär att organisationer kan få hjälp med eventuella problem eller frågor som uppstår.
  • Enkel hantering: Genom att ansluta sig till Sjunet via Global Connect kan organisationer hantera sina kommunikationslösningar genom en centraliserad administrationssida. Detta gör det enkelt för organisationer att hantera och övervaka sina Sjunet-tjänster.

Sammanfattningsvis kan anslutning till Sjunet via Global Connect ge organisationer en säker, skalbar och tillförlitlig kommunikationsplattform som uppfyller höga säkerhetsstandarder. Med support dygnet runt och enkel hantering kan organisationer vara säkra på att deras kommunikationslösningar fungerar som de ska, vilket gör det möjligt för dem att fokusera på sin verksamhet och uppnå sina mål.